top of page

Gccteam & Ictbit

אלינור גוילי עיצוב משרדי ictbit דלפק קבל

חברת Gccteam  וחברת   Ictbit  עוסקות במתן פתרונות יצירתיים בתחום ה- ip  , מובילים פרויקטים בארץ ובחו"ל בהבטחת מידע ובתשתיות ענן. 

האתגר בפרויקט : תקרות המשרדים היו מאוד נמוכות  והחלל היה בנוי מרצף חדרים, מה שיצר תחושה קלסטרופובית לחלל, 

העיצוב : העיצוב שאף למקסם את נתוני החלל, התקרות הוגבהו למקסימום הניתן . רוב קירות החדרים הוסרו, והחלל חולק ל- 2 באופן שבו ישנם גם חדרי עבודה סגורים וישנו ה- open space  הפתוח, לעבודה משותפת . 

העיצוב התבסס על גווני הלוגו, על אופי החברה , חברה צעירה, המשדרת נועזות , מקום שכיף להיות חלק ממנו.

דלפק הקבלה עוצב באלכסון על מנת ליצור מפתח כניסה רחב מבלי לוותר על שטח עבודה ואיחסון למזכירה . 

הפרויקט כלל עיצוב, תכנון החלל  ופיקוח מלא שלו, מתחילת הפרויקט ועד סופו . 

אלינור גוילי עיצוב משרדי ictbit 3 .jpg

בחלל ה- open space  נבחרו שולחנות בשילוב גווני הלוגו .

טפט בריקים על גבי הקירות . 

ועוצבה ספריית מתכת לחציצה בין אזור הקבלה ל - open space 

lamp.jpg

המטבח הוסט למקום חדש, ממטבח סגור וישן יצרתי מטבח חדש ופתוח .

מדף מתכת בגווני הלוגו לאורך כל המטבח .

עוצב שולחן בר במיוחד לפרויקט זה . וכן סטנד יעודי לחוברות שיווקיות של החברה הצבוע בגווני הלוגו . 

אלינור גוילי עיצוב משרדים ictbit 4 .jpg
אלינור גוילי עיצוב פנים רהיט לניירת שיוו
אלינור גוילי עיצוב שולחן משרדי ictbit  .

עוצבו שולחנות העובדים , וסטנד יעודי לחוברות פירסומיות צבוע בגווני הלוגו. 

bottom of page