מלימון יצא לימונדה


עמוד בין הסלון לפינת הישיבה , אשר בתחילת השיפוץ נראה לנו כמו אסון גדול , הוליד מחשבה יצירתית כאשר תכננתי ספריית מתכת שהטלווזיה בה מסתובבת ב- 180 מעלות , כך ניתן לצפות בטלווזיה הן מהסלון והן מפינת האוכל .


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square